info@academie-nieuwezorg.nl

26
nov

VWS over evaluatie 5 jaar proeftuinen in Nederland

Geachte voorzitter,

In de brief van 23 april 2013 heeft mijn ambtsvoorganger aangekondigd negen regionale proeftuinen ‘Betere zorg voor minder kosten’ te gaan volgen tot 2018. Op aandragen van verschillende zorgverzekeraars zijn de negen regionale proeftuinen gevolgd voor de periode van 2013 tot en met 2017

Lees hier de hele brief aan de Tweede Kamer over de eindpublicatie landelijke monitor proeftuinen 

Lees hier het hele rapport “ Regio’s in beweging naar een toekomstbestendig gezondheidssysteem Landelijke Monitor Proeftuinen – reactie op 5 jaar proeftuinen“

Met behulp van een tal aan interventies en strategieën hebben de regio’s de afgelopen jaren gewerkt aan een manier om de gezondheid van de bevolking en de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de groei in (zorg)uitgaven te beperken, de zogenaamde Triple Aim. Dit heeft geleid tot negen verschillende invullingen van regionale samenwerking met wisselende samenstellingen van partijen zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, burgervertegenwoordiging en gemeenten.