info@academie-nieuwezorg.nl

23
apr

Wopke Hoekstra… rapport over een toekomstbestendig zorgstelsel & brede maatschappelijke heroverweging

Woord vooraf

Voor u ligt het rapport ’Naar een toekomstbestendig zorgstelsel’ van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen. In totaal zijn zestien rapporten opgesteld naar aanleiding van de motie Sneller c.s.

Lees hier: naar een toekomstbestendig zorgstelsel Brede Maatschappelijke Heroverwegingen

Lees hier de “Brede maatschappelijke heroverwegingen“ bij de andere thema’s 

Deze motie heeft het kabinet gevraagd om ter voorbereiding op een volgende neergaande conjunctuur of economische crisis effectieve beleidsopties en hervormingen, bestaand uit zowel plussen als minnen, in kaart te brengen. Met de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen heeft het kabinet invulling gegeven aan de motie.

Bij ongewijzigd beleid is de voorspelling dat in 2040 één op de vier mensen in de zorg moet werken om in de toenemende zorgvraag te voorzien. In Nederland werken ten opzichte van andere landen nu al relatief veel mensen in de zorg. De prognose is dat de komende jaren jaarlijks 40.000 extra zorgprofessionals nodig zijn om in de stijgende zorgbehoefte te voorzien. Nu al is er toenemend sprake van krapte door de stijgende zorgvraag, die de toegankelijkheid in delen van de zorg vermindert. Mensen worden steeds ouder én het aantal ouderen neemt toe. De levensverwachting neemt naar verwachting toe naar bijna 86 jaar in 2040, mede door de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg.

 


Lees hier meer nieuwsberichten van de AcademieNieuwezorg. Vraag hier de brochure AcademieNieuwezorg aan.