info@academie-nieuwezorg.nl

2
jan

Zorglandschap en zorggebruik in een veranderende eerste lijn

Nog maar een kwart van de huisartspraktijken gaat ervan uit dat patiënten die geen zorg vragen klaarblijkelijk gezond zijn. De meeste praktijken stellen de patiënt centraal en niet de ziekte. Solopraktijken komen steeds minder voor. Ook praktijken met maar één praktijkhouder hebben meestal parttime een huisarts in dienst (HIDHA) of een vaste waarnemer en één of meer POH’s.

Lees hier het rapport: Zorglandschap en zorggebruik in een veranderende eerste lijn

Lees hier het rapport: Balans in vraag en aanbod, huisartsenzorg

In een derde van de praktijken werkt ook minstens een andere eerstelijnsdiscipline (veelal een diëtist). Intern en extern overleg vindt regelmatig plaats. Extern overleg is er vooral met apothekers en met de wijkverpleging. Een derde van de praktijken voert overleg met een sociaal wijkteam, een kwart overlegt met enige regelmaat met de jeugdzorg. Een vijfde van de praktijken heeft structurele afspraken met het ziekenhuis.